BANSTANDARD I GÖTEBORG KONSTRUKTION

Kapitel

Sida

K 0 ALLMÄNT

 

1

Avsnitt

Datum

Reviderad

K 0.2 Innehållsförteckning

2015-04-15

2017-10-16

Upprättad av

 

Fastställd av

Håkan Karlén

 

Susanne Hultgren

 

K 0 ALLMÄNT Gällande utgåva, datum
    K 0.1 Förord 2014-10-15
    K 0.2 Innehållsförteckning UTGÅR
    K 0.3 Föreskrifter och bestämmelser UTGÅR
    K 0.4 Ritningshantering 2015-05-24
K 1 SPÅR
    K 1.1 Spårgeometri
      K 1.1.1 Minsta siktsträcka 2014-10-15
      K 1.1.2 Ramplutning, vignol 2014-10-15
      K 1.1.3 Rälförhöjning, vignol 2014-10-15
      K 1.1.4 Vertikalkurvor, vignol 2014-10-15
      K 1.1.5 Horisontalkurvor, vignol 2014-10-15
      K 1.1.6 Övergångskurvor, vignol 2014-10-15
      K 1.1.7 Spårvidd, vignol2014-10-15
      K 1.1.8 Lutningar, vignol2014-10-15
      K 1.1.9 Spårlägestoleranser, vignol2014-10-15
      K 1.1.10 Ramplutning, gatuspår2014-10-15
      K 1.1.11 Rälförhöjning, gatuspår2014-10-15
      K 1.1.12 Vertikalkurvor, gatuspår2014-10-15
      K 1.1.13 Horisontalkurvor, gatuspår2015-04-15
      K 1.1.14 Övergångskurvor, gatuspår2014-10-15
      K 1.1.15 Spårvidd, gatuspår2014-10-15
      K 1.1.16 Lutningar, gatuspår2014-10-15
      K 1.1.17 Spårlägestoleranser, gatuspår2014-10-15
      K 1.1.18 Inmätning och utsättning2014-10-15
      K 1.1.19 Anslutning till befintligt spår2014-10-15
      K 1.1.20 Byggtoleranser2014-10-15
    K 1.2 Material
      K 1.2.1 Rälprofiler, vignol2014-10-15
      K 1.2.2 Tillverkningsbetämmelser, vignol2014-10-15
      K 1.2.3 Toleranser, vignol2014-10-15
      K 1.2.4 Kemiska gränsvärden, vignol2014-10-15
      K 1.2.5 Rälprofiler, gaturäl2014-10-15
      K 1.2.6 Tillverkningsbetämmelser, gaturäl2014-10-15
      K 1.2.7 Toleranser, gaturäl2014-10-15
      K 1.2.8 Kemiska gränsvärden, gaturäl2014-10-15
      K 1.2.9 Tillverkningsbestämmelser, specialräl2014-10-15
      K 1.2.10 Toleranser, specialräl 2014-10-15
      K 1.2.11 Teknisk specifikation, gatuväxel2014-10-15
      K 1.2.12 Träsliper2014-10-15
      K 1.2.13 Betongsliper2014-10-15
      K 1.2.14 Rälbefästningar2014-10-15
      K 1.2.15 Besiktningsprotokoll2017-06-22
    K 1.3 Svets
      K 1.3.1 Skarvsvets2014-10-15
      K 1 3.2 Formsvets2014-10-15
      K 1.3.3 Termitsvets2014-10-15
      K 1.3.4 Påläggssvets2014-10-15
      K 1.3.5 Påläggssvets i korsning2014-10-15
      K 1.3.6 Antiräffelsvets2014-10-15
    K 1.4 Banöverbyggnad
      K 1.4.1 Vignolspår2014-10-15
      K 1.4.2 Gatuspår2014-10-15
    K 1.5 Åtgärder i spår
      K 1.5.1 Skarvfritt spår2018-04-16
      K 1.5.2 Neutralisering2014-10-15
      K 1.5.3 Skyddsräl2014-10-15
K 2 KONTAKTLEDNING
    K 2.1 Allmänna anvisningar2015-04-15
    K 2.2 Kontaktledningstråd2015-04-15
    K 2.3 Ledningsupphängning2014-10-15
    K 2.4 Angeredsbanan2015-04-15
    K 2.5 Matarpunkter2017-10-16
    K 2.6 Sektionsavskiljare2014-10-15
    K 2.7 Viktavspänning2017-10-16
    K 2.8 Minusåterledning2017-10-16
    K 2.9 Skyddsjord2017-10-16
    K 2.10 Standardritningar2014-10-15
K 3 SIGNAL
    K 3.1 Gatuväxelstyrning2018-04-16
    K 3.2 Omläggningsaggregat 2018-04-16
    K 3.3 Växelvärme2018-04-16
    K 3.4 Signalanläggning gäller ej, ersatt med andra standarder2014-10-15
    K 3.5 Besiktning av signalsäkerhetsanläggningar, föreskrift2015-07-03
    K 3.6 StällverkErsatt med standarder under K 3.8
    K 3.7.1 Generella Bestämmelser2018-04-15
    K 3.7.2 Begrepp2018-04-16
    K 3.7.3 Rörelsevägar2018-04-16
    K 3.7.4 Skydd2018-04-16
    K 3.7.5 Växlar2018-04-16
    K 3.7.6 Signalbilder2018-04-16
    K 3.7.7 Spårarbete och signal2018-04-16
    K 3.7.8 Namngivning2018-04-16
    K 3.7.9 Krav på elektriska kopplingar2018-04-16
    K 3.7.10 Placering signalobjekt2018-04-16
    K 3.7.11 Överföring till trafikledning2018-04-16
    K 3.7.12 Ritningar2018-04-16
    K 3.7.13 Komponenter2018-04-16
    K 3.7.14 Spårledningar2018-04-16
    K 3.7.15 Ljussignaler2018-04-16
    K 3.7.16 Reläer2018-04-16
    K 3.7.17 Undantag från denna föreskrift2015-07-03
    K 3.7.18 Ändringsbegäran2015-07-03
    K 3.7.19 Tillfälliga signaltekniska lösningar2016-04-15
    K 3.8.1 Friförbundet reläställverk2015-07-03
    K 3.8.2 Begrepp2015-07-03
    K 3.8.3 Rörelsevägar2015-07-03
    K 3.8.5 Växlar2015-07-03
    K 3.8.6 Signaler2018-04-16
    K 3.8.10 Objekt2015-07-03